Moduł 1 Link do zooma na wszystkie warsztaty i tematy warsztatów
Lekcja 1 Link do zooma na wszystkie warsztaty
Lekcja 2 Daty i tematy warsztatów
Moduł 2 Nagrania warsztatów
Lekcja 1 Warsztaty nr 1: 15.10.2022 - Przełam przywieranie do starych historii
Lekcja 2 Warsztaty nr 2: 05.11 2022 - ON TWOIM LUSTREM
Lekcja 3 Warsztaty nr 3 - ARCHETYPY
Lekcja 4 warsztaty nr 4, z dnia 3 grudnia 2022. Standardy, granice, decyzje. wstyd i wina.
Lekcja 5 Warsztaty nr 5 z dnia 17 grudnia 2022 - obraz siebie